در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Radical ˈrædəkl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Radical ˈrædəkl̩

Going to the root; fundamental; extreme; person with extreme opinion

تا به ريشه پيش رفتن، بنيادي، افراطي، شخصي با عقايد افراطي

The tendency to be vicious and cruel is a radical fault.

گرايش به تبهکاري و ظلم، نقيصه اي بنيادي است.

We observe that the interest in radical views is beginning to subside.

با مشاهده مي کنيم که علاقه به افکار بنيادي رو به افول است.

Because Richard was a radical, the Conservative Party would not accept him as a candidate.

چون «ريچارد» فردي تندرو بود، حزب محافظه کار او را به عنوان نامزد نپذيرفت.