در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Mumble ˈməmbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mumble ˈməmbl̩

Speak indistinctly

نامشخص حرف زدن

Ricky mumbled his awkward apology.

«ريکي» عذر خواهي نامناسب خود را زير لب زمزمه کرد.

This speech course will encourage you to stop mumbling and to speak more distinctly.

اين دوره ي سخنراني تو را تشويق مي کند تا از زير لب سخن گفتن دست برداري و واضح تر صحبت کني.

When the witness continued to mumble, the judge asked him to speak up

وقتي که شاهد به مِن مِن کردن ادامه داد، قاضي از او خواست بلندتر صحبت کند.