در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Witty ˈwɪti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Witty ˈwɪti

Cleverly amusing

به شکل زيرکانه اي خنده دار

Mr. Carlson’s witty introduction qualifies him as a first-rate speaker.

مقدمه ي شوخ طبعانه ي آقاي «کارلسون» او را به عنوان سخنران درجه ي يک شايسته مي سازد.

Fay is too slow to appreciate such witty remarks.

«في» در درک چنين اظهارات شوخ طبعانه اي بسيار کند است.

The lawyer tried to prosecute the case by being witty and thereby entertaining the jury.

وکيل سعي کرد با شوخ طبعي محاکمه را پيگيري کند و بدين وسيله هيئت منصفه را سرگرم نمايد.