در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Vulnerable ˈvəlnərəbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vulnerable ˈvəlnərəbl̩

Capable of being injured; open to attack, sensitive to criticism, influences, etc.

آسيب پذير، در معرض حمله، حساس به انتقاد، اثرات و غيره

Achilles was vulnerable only in his heel.

«آشيل» فقط از ناحيه ي پاشنه اش آسيب پذير بود.

The investigators nimble mind quickly located the vulnerable spot in the defendants alibi.

ذهن تيزبين بازرس، نقطه ضعف دستاورد متهم را به سرعت شناسايي کرد.

A vulnerable target for thieves is a solitary traveler.

يک مسافر تنها، هدف آسيب پذيري براي سارقين است.