در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Flee ˈfliː

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Flee ˈfliː

Run away; go quickly

فرار کردن، گريختن

The fleeing outlaws were pursued by the police.

ياغيان فراري تحت تعقيب پليس بودند.

One could clearly see the clouds fleeing before the wind.

به سادگي قابل تشخيص بود که باد ابر ها را با خود ميبرد.

The majority of students understand that they cannot flee from their responsibilities.

اکثر دانشجويان پي برده اند که از زير بار مسئوليت هاي خود نميتوانند فرار کنند.