در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Maximum ˈmæksəməm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Maximum ˈmæksəməm

Greatest amount; greatest possible

بيشترين مقدار، بيشترين مقدار ممکن

Chris acknowledged that the maximum he had ever walked in one day was fifteen miles.

«کريس» اذعان کرد که بيشترين مقداري که تا به حال ظرف يک روز پياده روي کرده است، پانزده مايل بوده است.

We would like to exhibit this rare collection to the maximum number of visitors.

ما دوست داريم که اين مجموعه ي بي نظير را براي بيشترين تعداد بازديد کننده به نمايش بگذاريم.

the committee anticipated the maximum attendance of the first day of the performance.

کميته بيشترين تعداد بازديدکننده را در روز نخست اجرا، پيش بيني کرد.