در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Refer rəˈfɜːr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Refer rəˈfɜːr

hand over;send, direct,or turn for information,help,or action;(refer to) direct attention to or speak about;assign to or think of as caused by

تحويل دادن، فرستادن، هدايت کردن، يا رو کردن براي اطلاعات، کمک يا اقدام، معطوف داشتن توجه يا سخن پيرامون

Let us refer the dispute to the dean.

بياييد مشاجره را به رئيس دانشکده ارجاع دهيم.

Our teacher referred us to the dictionary for the meanings of the difficult words in the novel.

معلم ما را براي معاني واژگان مشکل رمان به فرهنگ لغت ارجاع داد.

The speaker referred to a verse in the Bible to support his theory.

سخنران براي اثبات نظريه اش به آيه اي از انجيل اشاره کرد.