در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Tempt ˈtempt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Tempt ˈtempt

Try to get someone to do something; test; invite

تلاش به وادار کردن کسی به انجام کاری، امتحان کردن، دعوت کردن، وسوسه کردن

A banana split can tempt me to break my diet.

دسر موز می تواند مرا وسوسه کند تا رژیم غذایی ام را بشکنم.

The sight of beautiful Louise tempted the bachelor to change his mind about marriage.

دیدن «لویس» زیبا، مرد مجرد را وسوسه کرد تا دیدگاهش را نسبت به ازدواج تغییر دهد.

Your offer of a job tempts me greatly.

پیشنهاد کار شما مرا بسیار وسوسه می کند.