در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Sinister ˈsɪnəstər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Sinister ˈsɪnəstər

Evil; wicked; dishonest; frightening

پلید، پست، متقلب، وحشتناک

The sinister plot who cheated the widow was uncovered by the police.

دسیسه ی شوم فریب زن بیوه توسط پلیس برملا شد.

When the bank guard spied the sinister-looking customer he drew his gun.

زمانی که نگهبان بانک متوجه مشتری به ظاهر شرور شد، اسلحه اش را کشید.

I was frightened by the sinister shadow at the bottom of the stairs.

از سایه ی شوم انتهای راه پله ترسیدم.