در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Rash ˈræʃ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Rash ˈræʃ

A breaking out with many small red spots on the skin; outbreak of many instances within a short time: too hasty or careless

شيوع موارد زياد در زماني کوتاه، بسيار شتابزده يا بي دقت، کهير، جوش

The report of a rash of burglaries in the neighborhood was exaggerated.

گزارش شيوع دزدي ها در محله اغراق آميز بود.

Poison ivy causes a rash.

پيچک سمي باعث کهير مي شود.

It is rash to threaten an action you cannot carry out

تهديد به عملي که نمي تواني آن را انجام دهي نشانه ي شتابزدگي است.