در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Disrupt ˌdɪs’rəpt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Disrupt ˌdɪs’rəpt

Upset; cause to break down

به هم زدن، مختل کردن

Pam’s clowning disrupted the class every day.

دلقک بازي «پام» هر روز کلاس را به هم مي زد.

The storm disrupted the telephone lines throughout the area.

طوفان خطوط تلفن سراسر منطقه را مختل کرد.

The collapse of the government disrupted the services we took for granted, such as mail delivery.

سقوط دولت باعث شد سيستم خدمات متداولي مانند پست مختل شود.