در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Pauper ˈpɒpər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pauper ˈpɒpər

A very poor person

شخص بسیار فقیر

The fire that destroyed his factory made Mr. Bloomson a pauper.

آتشی که کارخانه ی آقای «بلوم سان» را از بین برد او را بدبخت کرد.

The richest man is a pauper if he has no friends.

ثروتمندترین انسان اگر دوست نداشته باشد، بیچاره است.

Since he was once a pauper himself, Max is willing to help the needy whenever he can.

از آنجایی که «ماکس» خود زمانی بسیار فقیر بود، مایل است که هر وقت بتواند به نیازمندان کمک کند.