در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 Reptile ˈreptaɪl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Reptile ˈreptaɪl

A cold blooded animal that creeps or crawls; snakes, Lizards, turtles, alligators, and crocodiles

حیوان خونسردی که می خزد، مار، مارمولک، لاک پشت، تمساح

The lizard is a reptile with a very slender body.

مارمولک خزنده ای است که اندام بسیار باریکی دارد.

Reptiles are kept in the museum’s large hall.

خزنده ها در سالن بزرگ موزه نگهداری می شوند.

A crocodile is a reptile that is more nimble in the water than out of it.

تمساح خزنده ای است که داخل آب چابک تر از بیرون آب است.