در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Homicide ˈhɑːməˌsaɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Homicide ˈhɑːməˌsaɪd

A killing of one human being by another; murder

کشتن انسانی توسط انسانی دیگر، قتل، آدم کشی

The police were baffled as to who was responsible for the homicide.

پلیس گیج شده بود که چه کسی مسئول قتل است.

It took a crafty person to get away with that homicide.

فرد زیرکی را می طلبید که از مجازات قتل فرار کند.

News of the homicide quickly circulated.

خبر قتل به سرعت در سراسر محله ی ما پخش شد.