در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Vocation voʊˈkeɪʃn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vocation voʊˈkeɪʃn̩

Occupation; business; profession; trade

شغل، کار، حرفه، کسب

Red Smith’s vocation was as a journalist for the times.

شغل «رد اسمیت» خبرنگاری روزنامه تایمز بود.

Hiroko’s vocation turned into his life’s career.

شغل «هیروکو» به حرفه زندگی اش تبدیل شد.

It is difficult to pick an appropriate vocation when you are in elementary school.

وقتی در مدرسه ی ابتدایی هستید انتخاب یک شغل مناسب دشوار است.