در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Warden ˈwɔːrdn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Warden ˈwɔːrdn̩

Keeper; guard; person in charge of a prison

حافظ، نگهبان، مسئول زندان، زندانبان

The warden found himself facing two hundred defiant prisoners.

رئیس زندان خود را در برابر دویست زندانی سرکش یافت.

A cautious warden always has to anticipate the possibility of an escape.

یک زندانبان محتاط باید همیشه احتمال یک فرار را پیش بینی کند.

When the journalists asked to meet with Warden Thomas, he sent word that he was sick.

وقتی خبرنگاران خواستند با «توماس» زندانبان ملاقات کنند، پیغام فرستاد که بیمار است.