در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 Calculate ˈkælkjəˌlet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Calculate ˈkælkjəˌlet

Find out by adding, subtracting, multiplying, or dividing; figure

پی بردن از طریق جمع، تفریق، ضرب و تقسیم، حساب کردن

The cook had to calculate the number of diners to see whether he could decrease his order for meat.

آشپز مجبور بود تعداد افراد میهمان به شام را محاسبه کند که ببیند آیا می تواند سفارش برای گوشت را کاهش دهد.

In order to see how expensive the cars was, the buyer calculated the tax and other charges.

خریدار، مقدار مالیات و دیگر هزینه ها را محاسبه کرد تا ببیند قیمت ماشین چقدر است.

I used and abacus to calculate my average.

از یک چرتکه برای محاسبه معدلم استفاده کردم.