در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 Qualify ˈkwɑːləˌfaɪ z

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Qualify ˈkwɑːləˌfaɪ z

Become fit; show that you are able

صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن، تعیین کردن

.I am trying to qualify for the job that is now vacant

سعی می کنم برای شغلی که در حال حاضر بلاتصدی است، واجد شرایط بشوم.

.Since Pauline can’t carry a tune, she is sure that she will never qualify for the girl’s chorus

از آنجا که «پائولین» لحن رسایی ندارد، مطمئن است که هرگز برای گروه کر دختران شایستگی پیدا نخواهد کرد.

.You have to be taller than 5’5” to qualify as a policeman in our town

قد شما باید بیش از 5 فوت باشد تا در شهر ما به عنوان افسر پلیس صلاحیت پیدا کنید.