در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 Keg ˈkeɡ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Keg ˈkeɡ

Small barrel, usually holding less than ten gallons

بشکه اي کوچک که معمولا کمتر از ده گالن مي گيرد

The corner saloon uses numerous kegs of beer on Saturday night.

سالن کناري، بشکه هاي آبجو زيادي را شنبه شب ها مصرف مي کند.

“Get a keg of nails”, the carpenter shouted at me.

نجار سرم فرياد زد: “يک جعبه ميخ بيار”.

It is obvious to me that the situation is filled with peril, a real powder keg if I ever saw one.

براي من روشن است که در شرايط خطرناکي هستم، به مانند يک بشکه باروت واقعي که تا به حال نظيرش را نديده ام.