در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 Avoid əˌvɔɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Avoid əˌvɔɪd

Keep away form; keep out of the way of

دوري کردن از، اجتناب کردن از

If you are fortunate you can avoid people who are trying to deceive you.

اگر خوش شانس باشيد، مي توانيد از افرادي که مي کوشند شما را فريب دهند دوري کنيد.

There was no way to avoid noticing her beautiful green eyes.

به هيچ وجه نتوانستيم از توجه به چشم هاي سبز زيباي او اجتناب کنيم.

Avoid getting into a brawl if you can.

اگر مي تواني، از وارد شدن به مشاجره دوري کن.