در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 Appeal əˈpiːl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Appeal əˈpiːl

Attraction; interest; to urge

جذابيت، علاقه، خواهش کردن

Anything Jorge could get at wholesale price had a great appeal for him.

هرچيزي که «جورج» مي توانست به قيمت عمده فروشي بخرد برايش جاذبه داشت.

My boss always appeals to his employees to work swiftly and neatly.

رئیسم همواره از کارمندانش درخواست میکند که به سرعت و دقیق کار کنند.

I found her clothing designs to be enormously appealing.

طراحي هاي لباس او را بسيار جذاب يافتم.