در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Mature məˈt͡ʃʊr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mature məˈt͡ʃʊr

Ripe; fully grown or developed

شخص بالغ ، جا افتاده ، پخته ، با تجربه ، سنجیده

I could tell that Mitch was mature from the way he persisted in his work.

من میتوانستم بگویم که «میچ» به خاطر استقامتی که در کارش نشان میداد آدم با تجربه ای بود.

Only through mature study habits can a person hope to gain knowledge

تنها از طریق روش های سنجیده مطالعه، یک فرد میتواند امیدوار به کسب علم باشد.

It is essential that you behave in a mature way in the business world.

لازم است که شما در دنیای تجارت مانند یک فرد بالغ و با تجربه عمل (رفتار) کنید.