در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Alter ˈɒltər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Alter ˈɒltər

Make different; change; vary

دگرگون کردن، تغییر دادن، تغییر کردن

I altered my typical launch and had a steak insted.

من نهار معمول خود را تغییر دادم و در عوض یک استیک خوردم.

Dorothy agreed to alter my dress if I would reveal its cost to her.

«دوروتی» قبول کرد لباسم را عوض کند، به شرط این که هزینه ی آن را به او نشان دهم.

It’s absurd to spend money to alter that old candy store.

مصرف پول برای تغییر آن قنادی قدیمی مسخره است.