در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Expand ɪkˈspænd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Expand ɪkˈspænd

Increase in size; enlarge; swell

از نظر اندازه افزایش یافتن، بزرگ شدن، متورم شدن

We will expand our business as soon as we locate a new building.

به محض اینکه ساختمان جدیدی را پیدا کنیم تجارتمان را توسعه خواهیم داد.

Present laws against people who pollute the air must be expanded.

باید قوانین مربوط به کسانی که هوا را آلوده می کنند گسترش داده شود.

Expanding the comic strips, the editor hoped that more people would buy his paper.

ویراستار با افزایش ستون فکاهی امید داشت که افراد بیشتری روزنامه اش را بخرند.