در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Underdog ˈəndərˌdɔːɡ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Underdog ˈəndərˌdɔːɡ

Person having the worst of any struggle; one who is expected to lose

شخصی که بدترین شرایط مبارزه را دارد، شخصی که انتظار می رود بازنده شود، بازنده

Minority groups complain about being the underdog in this century.

گروه های اقلیت از این شاکی هستند که در این قرن تو سری خور هستند.

I always feel sorry for the underdog in a street fight.

همیشه برای بازنده ی دعوای خیابانی دلم می سوزد.

The Jets were identified as underdogs even though they had beaten the Los Angeles Rams earlier in the season.

با اینکه تیم «جت» در ابتدای فصل، تیم «لوس آنجلس رمز» را شکست داده بود، بازنده شناخته شد.