در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Vicious ˈvɪʃəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vicious ˈvɪʃəs

Evil; wicked; savage

پست، بدجنس، وحشی

Liza was unpopular because she was vicious to people she had just met.

«لیزا» نامطلوب بود، زیرا به هرکسی که تازه آشنا شده بود پستی نشان داده بود.

The vicious editor published false stories about people he disliked.

ویراستار بدجنس درباره ی افرادی که از آنها تنفر داشت، داستان های دروغ چاپ می کرد.

Mr. Voss was reluctant to talk about his vicious pit bull.

آقای «واس» مایل نبود درباره ی سگ پیت بول شرور خود صحبت کند.