در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Opponent əˈpoʊnənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Opponent əˈpoʊnənt

Person who is on the other side of a fight, game, discussion; person fighting, struggling or speaking against another

کسی که طرف دیگر جنگ، بازی یا بحث است، کسی که علیه شخص دیگری می جنگد، مبارزه می کند یا حرف می زند

The Russian chess player underestimated his opponent and lost.

شطرنج باز روسی حریفش را دست کم گرفت و شکست خورد.

He was a bitter opponent of costly urban reform.

او یکی از مخالفان سرسخت اصلاحات پرهزینه ی شهری بود .

Seeing his flabby opponent, Slugger was sure he would be victorious.

وقتی «اسلاگر» حریف ضعیفش را دید مطمئن بود که پیروز می شود.