در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Violent ˈvaɪələnt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Violent ˈvaɪələnt

Acting or done with strong, rough force

خشن، خشونت آمیز

Carefully, very carefully, we approached the violent man.

با احتیاط، خیلی با احتیاط به آن مرد خشن نزدیک شدیم.

Violent behavior is prohibited on school grounds.

رفتار خشونت آمیز در محوطه ی مدرسه ممنوع است.

Vernon had a tendency to be violent when someone angered him.

هر وقت کسی «ورنون» را عصبانی می کرد به خشونت گرایش پیدا می کرد.