در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Identify ɪd’entə,faɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Identify ɪd’entə,faɪ

Recognize as being, or show to be, a certain person or thing; prove to be the same

شناسایی کردن، تشخیص دادن

Numerous witnesses identified the butcher as the thief.

شاهدان زیادی قصاب را به عنوان دزد تشخیص دادند.

Mrs.Shaw was able to identify the painting as being hers.

خانم «شاو» توانست تشخیص دهد که نقاشی متعلق به اوست.

With only a quick glimpse, Reggie was able to identify his wife in the crowd.

«رجی» با یک نگاه اجمالی توانست همسرش را در جمعیت تشخیص دهد.