در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Commence kə’mens

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Commence kə’mens

Begin; start

آغاز کردن، آغاز شدن

Graduation will commence at ten o’clock.

جشن فارغ التحصیلی ساعت ده آغاز خواهد شد.

Bella hesitated before commencing her speech.

«بلا» پیش از شروع سخنرانی اش دچار تردید شد.

The discussion commenced with report of urban affairs.

بحث با گزارشی درباره ی امور شهری شروع شد.