در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Glimpse ˈɡlɪmps

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Glimpse ˈɡlɪmps

A short, quick view

نگاه کوتاه و سریع

This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline.

امروز صبح، برای اولین بار خط ساحلی زیبا را دیدیم.

One glimpse of the very feminine vision was enough to tell Romeo that he loved Juliet.

یک نگاه اجمالی به آن چشم زیبا کافی بود تا به « رومئو » بگوید که عاشق« ژولیت » است.

The tall shrubs kept us from getting a glimpse of the new people who inhabited the beach house.

درختچه های بلند مانع می شد به افراد جدیدی که در خانه ساحلی ساکن بودند نگاهی بیندازیم.