در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Numerous ˈnuːmərəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Numerous ˈnuːmərəs

“Very many; several”

بسیار زیاد، متعدد

Critics review numerous movies every week.

منتقدان هرهفته فیلم های متعددی را بررسی می کنند.

Dr.Fischer had resisted accepting money from the poor woman on numerous house calls.

دکتر « فیشر » از پذیرفتن پول زن فقیر در چند ویزیت خانگی خودداری کرده بود.

The debator used numerous documents to back up his statements.

مناظره کننده برای اثبات گفته هایش از مدارک زیادی استفاده کرد.