در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 capricious /kəˈprɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

capricious /kəˈprɪʃəs/

هوس باز، دمدمی مزاج، بوالهوس

Syn: impulsive,freekish,whimsical

He was a cruel and capricious tyrant.

مستبدی ظالم و هوسباز بود.