در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 delve /delve/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

delve /delve/

حفرکردن زمین، سوراخ کردن، گودی، حفره، کاوش کردن

Syn: dig into;investigate,look into,examine

She delved into her pocket to find some change.

برای پیدا کردن پول خرد، جیبش را گشت.