در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 imperceptible /ˌɪmpəˈseptəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

imperceptible /ˌɪmpəˈseptəbl̩/

دیده نشدنی، غیر قابل مشاهده، جزئی، غیر محسوس،تدریجی، نفهمیدنی، درک نکردنی

Syn: unnoticeable,subtle,undetectable

She heard a faint, almost imperceptible cry.

او فریادی ضعیف و تقریبا غیر قابل درک را شنید.