در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Masculine ˈmæskjələn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Masculine ˈmæskjələn

“Of man; male”

مردانه، مذکر

The boy became more masculine as he got older.

هرچه آن پسر بزرگتر می شد، مردانگی اش بیشتر می شد.

It is undeniable that his beard makes him look masculine.

مسلم است که ریشهایش او را مثل مردها جلوه می دهد.

The girls liked Jerry because of his masculine ways.

دخترها « جری » را به خاطر رفتارهای مردانه اش دوست داشتند.