در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 augment /ˈɔːɡment/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

augment /ˈɔːɡment/

افزودن، زیاد کردن، علاوه کردن، زیاد شدن، تقویت کردن

Syn: increase,boast,expand

Searching for a way to augment the family income, she began making dolls.

در جستجوی یافتن راهی برای افزودن درآمد خانواده، شروع به ساختن عروسک کرد.