در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 lassitude /ˈlæsɪtjuːd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

lassitude /ˈlæsɪtjuːd/

سستی، سستی تب، تب سبک، رخوت، خماری، بی میلی

Syn: tiredness,exhaustion,weariness,fatigue

He was overcome with lassitude.

خستگی بر او غلب کرده بود.