در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 unwieldy /ʌnˈwiːldi/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

unwieldy /ʌnˈwiːldi/

سنگین، گنده، بدهیکل، دیر جنب، صعب

Syn: cumbersome,awkward,clumsy

Mark was so disgruntled about having to move the unwieldy piano, he procrastinated for days.

مارک از اینکه مجبور بود آن پیانوی بد دست و سنگین را جا به جا کند خیلی دلخور بود و به همین دلیل این کار را چند روز پشت گوش انداخت.