در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Feminine ˈfemənən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Feminine ˈfemənən

“Of women or girls”

زنانه، مؤنث

When my sister wants to look feminine she changes from dungarees into a dress.

وقتی که خواهرم می خواهد قیافه خانم ها را داشته باشد، لباس کارش را با یک پیراهن عوض می کند.

Aunt Sarah can always be counted on to give the feminine viewpoint.

برای ارائه یک دیدگاه خانمانه همیشه میتوان روی عمه سارا حساب باز کرد.

My brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he is behaving in a feminine manner.

برادرم خجالت می کشد موقع دیدن یک فیلم غمناک گریه کند، چون مردم ممکن است فکر کنند رفتارش مثل خانم هاست.