در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 procrastinate /prəʊˈkræstɪneɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

procrastinate /prəʊˈkræstɪneɪt/

بدفع الوقت گذراندن، معوق گذاردن

Syn: postpone,defer,delay

I know l’ve got to deal with the problem at some time-I’m just procrastinating.

می دانم که مجبورم روزی با آن مسئله روبه رو شوم- فقط دفع الوقت کنم.