در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Excel ɪkˈsel

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Excel ɪkˈsel

“Be better than; do better than”

برتری داشتن، بهتر بودن از

Because he was so small, Larry couldn’t excel in sports.

« لاری » نتوانست در ورزش برتری پیدا کند، زیرا خیلی کوچک بود.

At least Hannah had the security of knowing that she excelled in swimming.

« حنا » حداقل با خاطر جمعی می دانست که در شنا کردن برتری دارد.

Clarence Darrow wanted to become a prominent lawyer, but he felt that he must first excel in the study of history.

« کلارنس دارو » می خواست که یک وکیل برجسته شود، اما احساس کرد که ابتدا باید در مطالعه ی تاریخ برتری یابد.