در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 trend /trend/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

trend /trend/

آلودگی لوزه وحلق وگلو با سیل، گرایش، تمایل

Syn: h tendency,direction,inclination

There’s been a downward trend in sales in the last few years.

در چند سال اخیر در فروش، سیر نزولی وجود داشته است.