در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 legerdemain /ˌledʒədəˈmeɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

legerdemain /ˌledʒədəˈmeɪn/

تردستی، حقه بازی، حیله، شعبده

Syn: deceptive adroitness,trickery

It was just an economic legerdemain.

آن فقط حیله ای اقتصادی بود.