در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ambiguous /ambiguous/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

ambiguous /ambiguous/

مبهم، (کلام) دوپهلو، چندپهلو، دارای دو یا چند معنی، گنگ

Syn: vague , undefined

To those who could understand every nuance of the cryptic message,there was nothing ambiguous about it.

برای کسانی که می توانستند تمام ریزه کاری های پیام مرموز را بفهمند،هیچ چیز مبهمی درباره ی آن وجود نداشت.