در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 extraneous /ɪkˈstreɪnɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

extraneous /ɪkˈstreɪnɪəs/

خارجی، خارج از قلمرو چیزی، غیراصلی، تصادفی، فرعی

Syn: not belonging

The astute voter is not susceptible to the many extraneous shibboleths that saturate a politician’s speech.

رای دهنده ی زیرک نسبت به بسیاری از شعارهای بی ربطی که سخنرانی سیاستمدار را اشباع می کند حساس نیست.