در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 rue /ruː/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rue /ruː/

پشیمان شدن، افسوس خوردن، دلسوزی کردن، پشیمانی، ناگواری، غم، غصه، ندامت

Syn: regret , be sorry

You will rue that display of histrionics when I asked you to help.

وقتی از تو کمک بخواهم از نشان دادن ظاهر سازی خود پشیمان خواهی شد.