در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 bliterate /əˈblɪtəreɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

bliterate /əˈblɪtəreɪt/

ستردن، محو کردن، زدودن، پاک کردن، معدوم کردن

Syn: erase , wipe out

The teacher asked the student to obliterate the blackboard.

معلم از شاگرد خواست که تخته سیاه را پاک کند.