در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 disperse /dɪˈspɜːs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

disperse /dɪˈspɜːs/

پراکنده کردن، متفرق ساختن

Syn: scattered , spread

She dispersed the pieces of bread on the grass for the birds.

او خرده های نان را برای پرندگان روی چمن پراکنده کرد.