در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 debris /ˈdeɪbriː/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

debris /ˈdeɪbriː/

خرده، باقی مانده، آثار مخروبه، آشغال روی هم ریخته، آوار

Syn: ruins , fragments

After her house had burned to the ground, Mrs Wiley searched through the debris for her valuable jewerly.

پس از اینکه خانه ی خانمِ ویلی آتش گرفت و به کلی ویران شد،او در ویرانه ها دنبالِ جواهراتِ گران بهایش می گشت.